TELEFON 
909 69 681
             
Ein heilårsarena for opplevingar i Stryn!
OVERNATTING
Booking: Klikk for å gå til Airbnb

12 sengeplassar i huset (+ inntil 7 ekstrasenger)

Det var handelsmann Hans R. Sunde som som bygde og ferdigstilte Sundehuset i 1903. Det var butikk i første etasje og over det fire etasjer til om ein rekner med loftet.

"SundeHans", som han vart kalla, hadde vore handelsmann sidan 1888 og Sundehuset vart ei leiande handelsbedrift i bygda fram til krigsåra. Da vart det etter kvart stille. På låven ligg det framleis rester av varelager og reiskap. 

Svein Ørjaseter overtok i 2019 og vil oppgradere det som er naudsamt. Men han vil behalde mest mogleg av det originale huset, som kan minne om stilen frå filmen «Herskap og tjenere». Det er liten slitasje på hus og inventar, så besøkande får ein historisk opplevelse.